Tule Luosujärvelle narraamaan kaloja!

posted in: Rönölän uutiset | 0

Ilmaston muutos sekä ihmisen toiminta aiheuttavat kuormitusta vesistöille. Järvet alkavat rehevöitymään, jos ei niitä hoideta. Kalastaminen on vesistön hoitamista. Joten tule Luosujärvelle narraamaan kaloja.

Ennen vanhaan villikalan kalastusta harrastettiin perheissä ruuan hankintamuotona merkittävästi enemmän kuin nykyään. Silloin ei ollut ruokakauppoja välttämättä ihan lähimailla, ja jos olikin niin valikoima oli suppea. Luonnonjärvien kalakanta säilyi moninaisena ja laadukkaana kiitos kotitarvekalastajien. Vanhaan hyvään aikaan myös särki ja hauki olivat arvostettuja ruokakaloja. Onneksi ne ovat nousemassa arvoonsa taas uudestaan.

Luosujärvellä ei ole maksullista viehelupaa.

Luosujärvi tarjoaa oivallisia kalastusmahdollisuuksia ympäri vuoden. Kesäkuukausina, tarkoittaa sulan veden aikana, tai talvella järven jäällä voi onkia ja pilkkiä ilman kalastuslupia. Kansallisen kalastonhoitomaksun saa kuitenkin maksaa tällöinkin – se on sijoitus luontoon Suomen valtiollisiin toimiin. Lue lisää eraluvat.fi/kalastus/kalastonhoitomaksu.  Kertyneillä varoilla ylläpidetään kalastusmahdollisuuksia ja pidetään huolta vesiluonnosta. Varoja myönnetään kalatalousalueille kalakantojen kestävän käytön ja hoidon suunnitteluun, vesialueiden omistajille korvauksina vesien käytöstä kalastamiseen, järjestöille neuvontapalveluihin ja kalastuksenvalvontaan sekä eri toimijoille hankkeisiin, joilla parannetaan kalojen elinoloja.

Puhtaat, kauniit ja erämaiset maisemat.

Luosujärvi on kooltaan noin 68 ha ja sen syvimmät kohdat painuvat noin 11 metrisiksi. Järveen laskee muutamia isompia puroja Yllästunturin rinteiltä, ja järvessä on useita pohjalähteitä. Järven rannat eivät rajoitu suuriin suoalueisiin eikä sen ranta-alueilla ole maanviljelystä, mikä myös varjelee vesistön hyvää tilaa. Luosujärven koillisnurkasta lähtee Luosujoki virtamaan kohti etelää.

Luosujarvi
Luosujärvi

Luosujärvi ja Luosujoki ovat puhtaita, kirkkaita kauniin erämaaluonteisia vesistöjä. Pyrimme vesienhoidollisilla toimenpiteillä ylläpitämään ja parantamaan niiden ekologista tilaa sekä virkistys- ja kalastusmahdollisuuksia niiden äärellä. Luosujoella on viitoitettu melontareitti välillä Luosujärvi-Ylläsjoki.

Kalastaminen hoitaa vesistöä.

Nuottaaminen on katoavaa kalastusperinnettä! Syyskuun viimeisenä viikonloppuna tehtiin Luosujärvellä tehostettu nuottaussaalistus ammattikalastajien ohjaksissa. Me paikalliset avustimme toimia runsaalla talkootyöllä. Edellisvuosien tapaan pyrimme tehonuottauksella vähentämään särkikalan määrää järvessämme ja antamaan tilaa muille kalakannoilla. Saalista nostettiin järvestä kahden päivän aikana runsaat 5 000 kiloa! Saalis noudettiin eläinten rehuksi, sillä tänäkään vuonna emme saaneet järjestettyä asianmukaista toimitusketjua saaliin päätymiseksi ihmisravinnon valmistukseen. Pitkät etäisyydet kalanjalostajiin asettavat suuria haasteita. Mutta haaveemme ja tavoitteemme on saada maukas ja hyvälaatuinen särkisaaliimme laadukkaaseen jatkojalostukseen tulevina vuosina.

Liian runsas vesikasvillisuus vaarantaa luontoarvojen säilymistä.

Vesistön rehevöitymisen vähentämiseen ja estämiseen toimii osaltaan myös toinen tehokas toimenpide nimittäin vesikasvillisuuden poistaminen niittämällä. Umpeenkasvu ja hyvin runsas vesikasvillisuus voi heikentää luontoarvojen säilymistä, vesikasvillisuuden poistolla on myös luonnonsuojelullisia perusteita. Vanhoina aikoina järvikorte oli haluttua rehua kotikarjalle, joten isännät pitivät järvet puhtaina ja karja sai mehevää ja maukasta murkinaa.

Hoitokunnan keräämä aktiivinen talkooporukka ahkeroi elokuun alussa pari viikkoa järvikortteen ja kaislikkojen niittopuuhissa matalissa vesissä ranta-alueille ja jokisuulla.Tukeva vene varustetaan moottorikäyttöisellä niittoterällä, ja toiseen veneeseen asennetaan haravalaite niittojätteen keräämistä helpottamaan. Lisäksi käytössä miesvoimalla soutuveneitä keruutyössä. Niitetty korte kerätään kohteessaan puomien sisälle lautaksi, ja sieltä se kuljetetaan nostopaikalle. Toki nämäkin hoitotoimenpiteet pitää suorittaa maltilla, koska niin kaloille kuin vesilinnuille pitää jättää riittävästi suojapaikkoja.

 

Tule tukemaan Luosujärven ja Luosujoen vesistöjen hoitotoimenpiteitä.

Toivotamme ja kutsumme kalastamisen pariin lisää harrastajia Ylläkseltä, lähialueilta ja kauempaakin! Lue lisää Luosujärven hoitokunta | Google Profile tai lähetä viesti luosujarven.hk@gmail.com

Puhtaan luonnon vesistön kala on aina maukasta!