Maisemapiiri
Maisemapiiri on tanssia ja taidetta
Maisemapiiri on musiikkia, tanssia, kuvataidetta ja muotoilua

Maisemapiiri on rovaniemeläinen poikkitaiteellinen kollektiivi, joka yhdistää musiikkia, tanssia, kuvataidetta ja muotoilua. Ryhmän neljä naista kehittävät intuitiivisia työskentelytapojaan yhdistääkseen eri taiteen aloja samojen aiheiden ympärille. Heidän sydämen asianaan on tuoda ihmisille esityksiä ja työpajoja, jotka ovat yhteydessä pohjoisiin mielenmaisemiin, improvisaatioon ja taiteen orgaanisiin puoliin.

Lisätietoja:

Maisemapiiri | maisemapiiri@gmail.com
Instagram: maisemapiiri

Maisemapiiri on taidetta
Maisemapiiri on musiikkia, tanssia, kuvataidetta ja muotoilua